top of page

Selfpoint Method

Selfpoint Method är ett upplägg för verksamheter som vill ha hjälp att identifiera och förstå sina frågeställningar, söka insikter hos era konsumenter och skapa en interaktiv, agil och

utmanande process för att maximera nyttan av digitaliseringen.

 

Genom att bli inspirerade och utmanade av varandra samt lyssna, tänka nytt, kartlägga, mäta och följa upp processer så kan vi skapa en förståelse för varför kultur "äger" strategi.

 

Vår fas 1-4 modell innefattar inventering, prioritering, analysering, projektering, implementering, förvaltning och utvärdering/effektivisering för att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning. 

Principer & Metoder

Sammanfattningsvis så kommer vi tillsammans att inventera er nuvarande processer, prioritera vad som är viktigt att förbättra och genomföra en noggrann analys för att identifiera eventuella dubbelarbeten eller oklarheter.

 

Vi kommer att kartlägga och mäta processerna för att kunna följa upp och förbättra dem. Ifrågasätta och utmana er för att hitta sätt att digitalt förenkla och förbättra er verksamhet.

Projektering och implementering sker med hjälp av en projektplan och ett agilt och interativt förhållningssätt för att säkerställa momentum.

 

Förvaltning och utvärdering/effektivisering är avgörande för att säkerställa att förbättringarna är långsiktiga och integrerade i er verksamhet. 

Image by charlesdeluvio
bottom of page