Selfpoint Relief

Digitala e-tjänster för flyktingmottagning

Vad är Selfpoint Relief?

Selfpoint Relief är en samling digitala tjänster skapade för att samordna och underlätta hanteringen av flyktingar i Sveriges kommuner. I lösningen finns stöd för registrering av nyanlända familjer, evakueringsboende, en mobilapplikation som fungerar som en kontakt yta för flyktingar, lokal- och boende-hantering, uppföljning, tolkhantering m.m. Tjänsterna är framtagna utifrån massflyktsdirektivet och utökas hela tiden i samråd med kommunanställda. Ni bestämmer själva om ni vill använda alla eller delar av tjänsterna.

KONTAKTA OSS

Snabbt och enkelt att komma igång

Tjänsterna är framtagna i samråd med våra kommunkunder för att täcka de behov som finns i verksamheterna och erbjuds som en prenumerationstjänst utan bindningstid. Tjänsterna utökas kontinuerligt i enlighet med behov och önskemål från våra kommunkunder. Installering av Selfpoint Relief tar c:a en dag och tjänsterna är väl dokumenterade med pedagogiska videoguider och manualer.

BOKA DEMO

Hur köper jag in Selfpoint Relief?

Priset är under direktupphandlingsgränsen kan ni köpa in det direkt via oss. Kontakta oss så berättar vi mer.

KONTAKTA OSS

Vad gör vi om vi saknar en e-tjänst?

Saknar ni en tjänst kontaktar ni oss. I dialog med er skapar vi tjänsten och lägger till den i Selfpoint Relief. Alla prenumeranter får då tillgång till tjänsten utan extra kostnad.

Selfpoint Relief – Tjänster

Evakueringsplatser

Registrering av flyktingar och placering via boende. Kontroll över antalet dagar familjer stannar på evakueringsplatser och vilket boede familjer stannar på. Färdiga rapporter som kan användas bl.a. för återsökning.

Ankomstregistrering

Registrera en nyanländ familj och dess medlemmar. Samla in informationen som behövs och tilldela ett samordningsnummer.

Lokal- och boende-hantering

Matcha familjer mot lokaler och boenden i kommunen. Beroende på behov kan lokaler och boende matchar i vår bokningscentral. Få en lägesbild över boendestatus i kommunen i realtid.

Tolkhantering

Beställ och hantera tolkar. Användning av tolkar kopplas till familjer/familjemedlemmar och rapporter för faktureringsunderlag kan skapas.

Översikt

Få en överblick i realtid över flyktingmottagandet i er kommun. Se belastningen på boende i kommunen, antalet mottagna familjer, tolkbehov m.m. i olika dashboards/nyckeltals-sidor.

Rapportering

Färdiga rapporter till andra myndigheter, bl.a. återsökning.

Kontakta oss för mer information runt Selfpoint Relief

  • Produktinformation
  • Prisinformation
  • Mer om tjänsterna
  • Boka en demo
KONTAKTA OSS