Serverat

E-tjänster för företagstillstånd hos kommunen

Öka kommunens service och tillgänglighet för näringslivet

E-tjänstepaketet Serverat innehåller färdiga digitala tjänster som gör det enklare för lokala företag att söka olika tillstånd hos sin kommun. E-tjänsterna är framtagna enligt riktlinjer från Tillväxtverket för att säkerställa en enhetlig standard och jämn kvalitet för alla Sveriges
företag.

Mer om Serverat här: Serverat på Tillväxtverket.

Enkel kontakt

Med Serverat kan företagaren direkt bifoga de handlingar som behövs, följa sitt ärende under Mina sidor och snabbt få svar.

Förifylld information

När företagsägaren loggar in med e-legitimation hämtar e-tjänsterna företagsinformationen från Bolagsverket och gör det enkelt att välja det företag förfrågan gäller.

Smidig ärendehantering

Ärendet kommer in till kommunen som en digital handling som smidigt handläggs direkt i plattformen.

Färdigt att installeras

E-tjänsterna är färdiga och installeras direkt i er Selfpointplattform. Bland annat ingår formulär, process, bekräftelse och pdf-kvitto.

Kräver integration mot Bolagsverket

Med Serverat krävs det att Selfpoint får åtkomst till ”Sammansatt bastjänst för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU)” som ni som kund får tillgång till genom avtal med Bolagsverket.

boka demo