Skoltjänster

Samlade e-tjänster som underlättar för skola och vårdnadshavare

Smidiga e-tjänster för skolans köer, information och intyg

Våra enkla och tillgängliga e-tjänster för grundskola och förskola förenklar kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare. Genom att digitalisera ansökningar och information blir det rätt från början, med obligatoriska fält och en automatiserad process. Och ni handlägger ärendet med bara några knapptryck!

Skolskjuts

Med tjänsten Skolskjuts är det lätt att samla in all information som behövs för ett beslut om skolskjuts för barn. Elev/vårdnadshavare ansöker om skolskjuts via ett digitalt formulär. Inloggning sker med e-legitimation och barnens uppgifter hämtas direkt från Skatteverket.

För varje barn finns folkbokföringsadress förifyllt, men det finns också möjlighet att ange alternativ adress för olika datum vid delad vårdnad. Det är enkelt att välja den skola som barnet går på, och tjänsten visar de erbjudande om skolskjuts som finns tillgängliga för barnet.

Handlägg ärendet direkt i Selfpoint eller koppla Skolskjutstjänsten till ett annat system, exempelvis Sokigo.

Vid integration till Sokigo

Använder ni Sokigo för handläggning av skolskjuts? Koppla på vår smidiga Skolskjutstjänst och få ärendet skickat direkt in i Sokigos system där det handläggs och elevkortet genereras. Därefter skickas elevkortet ut digitalt via Selfpoints Mina sidor.

Även formuläret kan kopplas till Sokigo och hämta in information från Sokigo, exempelvis visa avstånd mellan skola och hem direkt i formuläret.

Skolstart

Vid skolstart behöver skolan få in en hel del information om sina elever, som specialkost, anhörigas kontaktuppgifter och samtycke för att delta på bilder. Med vår e-tjänst Skolstart fyller vårdnadshavare enkelt i efterfrågad information inför varje nytt skolår.

Läs gärna om hur Knivsta kommun använder Skolstart.

SKOLSTART I KNIVSTA

E-legitimation säkerställer att rätt person lämnar information om rätt barn. Skolstart visar automatiskt de barn i skolålder som den inloggade har vårdnadsansvar för.

Det finns också möjlighet att integrera Skolstart mot ett elevsystem för att automatiskt läsa ut elevens tillhörighet gällande skola, klass, årskurs.

Informationen går direkt till skoladministratören på den skola som eleven tillhör. Varje skola ser enbart de ärenden som gäller deras egna elever.

Vaccinationsintyg

Slipp alla bortglömda och försvunna papper mellan skolan och hemmet! Med e-tjänsten Vaccinationsintyg skickar ni ut e-post till vårdnadshavarna när det är dags för vaccination, med länk till information och formulär i er Selfpointportal. Snabbt och lätt loggar vårdnadshavaren in med e-legitimation och fyller i vaccinationsmedgivandet samt den medföljande hälsodeklarationen.

 

LÄS OM HUR YSTADS KOMMUN EFFEKTIVISERAT SINA VACCINATIONSMEDGIVANDEN