top of page

Kartlägg och effektivisera processer med vårt smarta system för processkartläggning

Selfpoint Flow passar dig som vill designa och konfigurera organisationens digitala processer utan att behöva programmeringskunskaper. 

Med vår digitala processkartläggning är det enkelt att automatisera, mäta, följa upp och effektivisera era arbetsflöden. Det finns möjlighet att koppla på olika typer av dokument och filer till den digitala processen samt skapa attest- och godkännandeflöden.

Selfpoint Flow stödjer BPMN-standard när processer skapas och redigeras.

Exempel på verksamhetsprocesser som med fördel digitaliseras i Selfpoint Flow:

 • Rekryteringsprocesser

 • Inköpsprocesser

 • Tillverkningsprocesser

 • Leveransprocesser

 • Produktutvecklingsprocesser

 • Investeringsprocesser

Vad är då nyttan och effekten?
 • Minska systemfloran genom att alla delar av verksamheten arbetar i samma moderna,
  molnbaserade plattform.

 • Ta fram skräddarsydda processer i ett användarvänligt grafiskt gränssnitt och
  modellera dem oavsett teknisk erfarenhet.

 • Integrera Selfpoint Flow med befintliga kringliggande system och förläng deras livstid.

DALL·E 2022-09-30 10.14_edited.jpg

"Ta ett helhetsgrepp om era arbetsprocesser och samordna dem

mellan olika delar av verksamheten."

bottom of page