Ett problem som ofta uppstår är att vi människor glömmer bort våra lösenord till system och applikationer. Alla har vi nog varit med om detta någon gång. Problemet uppstår ofta när det finns olika lösenord på olika plattformar med olika mailadresser och ju mer åren går ställs högre krav på smarta lösenord med stora och små bokstäver samt siffror och specialtecken som dessutom måste uppdateras med jämna mellanrum.

Om nu olyckan är framme och någon glömt lösenordet har Selfpoint tagit fram en lösning där det räcker att komma ihåg sin kod för Bank-ID för att återställa sitt lösenord. Denna e-tjänst är då integrerad med Bank-ID som är kopplat mot ett AD-system för att säkerställa individens identitet. När användaren identifierat sig kan den välja ett nytt lösenord enligt kundens policy som uppdateras i ert Active Directory. Tjänsten är digital och tillgänglig dygnet runt vilket effektiviserar hela kedjan rörande lösenord och återställning.

Våra moderna och anpassade tillvägagångssätt för att lösa de problem som uppstår i verksamheter är en styrka alla verksamheter kan nyttja och vi är stolta över faktumet att vi jobbar för att effektivisera våra partners behov stort som smått.

Kontakta jonas.pettersson@selfpoint.se eller fredrik.carlsson@selfpoint.se för mer information!

Bästa hälsningar,