Vi hjälper Göteborg Energi digitalisera!

Göteborg Energi, Therese Johansson

På kort tid har Selfpoint etablerat sig starkt på marknaden och med hjälp utav vår plattform har våra kunder sett en effektivisering i sina verksamheter. I vårt projekt med Göteborg Energi understödjer plattformens mobilitet Göteborg Energis arbetsprocesser och skapar ett modernt arbetsklimat samt transformerar manuella arbetsprocesser till digitala.

Göteborg Energi arbetar med energiförsörjning till många kunder i Göteborg med omnejd. Deras arbete har som mål att skapa hållbara och trygga lösningar inom förnybar energi samt smarta system och energieffektiva lösningar för både privatpersoner och företag. Göteborg Energi använder Selfpoint i sitt dagliga arbete för att hantera digitala arbetsorder till teknikerna som är ute och besöker deras kunder. I Selfpoint administreras och planeras teknikernas arbete samt efter utfört arbete återrapporteras vad som utförts.

“Vi har tagit bort en massa papper samt fått ut arbetet till rätt personer och därigenom skapat större flexibilitet samt höjt kvalitén i registrerad data” säger Per-Erik Johansson, förvaltningsledare på Göteborg Energi.

Kontakta per-erik.johansson@goteborgenergi.se eller kristian.lindsjo@selfpoint.se för mer information!

Fotograf: Anna Molander

Bästa hälsningar,

Selfpoint Sverige AB