Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ligger i framkant och ser självklara vinster med digitalisering. Nu bygger NSR sin första e-tjänst i Selfpointplattformen och den är beräknad vara redo för att testas internt i början av oktober.

NSR är ett kommunalt bolag med uppdrag att ta hand om avfall och återvinningsmaterial i de sex kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. NSR arbetar för långsiktig hållbarhet och minskad miljöpåverkan, men också för att effektivisera verksamheten och öka sin service och tillgänglighet mot kommunernas medborgare.

Lättillgänglig e-tjänst för villaägare

En utav satsningarna i det kontinuerliga förbättringsarbetet är att erbjuda kommunernas villaägare en e-tjänst för att enkelt boka hämtning av grovsopor och mjukplast. NSR tillhandahåller kostnadsfri hämtning sex gånger om året. För att boka hämtning kan man idag antingen skicka in en förfrågan via NSR:s webbplats eller ringa kundtjänst. Båda alternativ kräver manuell orderläggning. Den nya e-tjänsten ska innehålla ett automatiserat flöde där ärendet går rakt in i ett annat verksamhetssystem (BFU) där man i första läget kommer behöva göra en manuell order som sedan går till nästa verksamhetssystem och ut till sopbilarna. I ett senare skede är ambitionen att hela flödet ska vara automatiserat.

Win-win för alla

Med den nya e-tjänsten vinner verksamheten tid och minskar risken för fel genom att ärendet går från kund och rakt ut till sopbilen utan mellanhänder. För kunderna kommer det att bli smidigare att boka sin tid och snabbt få tillbaka en bekräftelse, utan att behöva passa telefontider eller sitta i långa telefonköer.