Digital skolstart i Ystad – en intervju med en nöjd digitaliseringsstrateg!

I våra senaste nyheter har vi följt upp arbetsgången ute hos våra partners som positivt påverkats av våra lösningar. Vi är mycket stolta över att kunna presentera en succéhistoria när det gäller effektivisering på grund av digitalisering hos en av våra kunder som valt Selfpoint som sin digitaliseringsleverantör.

Denna vecka delar vi glädjen med Ulf Wedberg, digitaliseringsstrateg i Ystad Kommun som har en bred erfarenhet inom digitalisering. Tillsammans med skolverksamheten i Ystad Kommun har han jobbat aktivt för att eliminera manuella arbetsprocesser och har byggt en e-tjänst för skolstart från grunden som utplånar ett stort pappersarbete som i sin tur underlättar arbetet för lärarna i kommunen.

“Vi upplever framförallt en kvalitetssäkring av information vi får in. Inte minst av att det är barnets vårdnadshavare som signerar uppgifterna och ingen annan. Andra positiva effekter är att lärarna avlastas från uppgiften att dela ut blanketterna, samla in och sammanställa uppgifterna. Barnet slipper dessutom att ansvara för att blanketten flyttas mellan föräldrar och skolan.” säger Ulf Wedberg.

Ulf Wedberg fortsätter: “Vi har fått mycket positiv feedback från föräldrarna. Att 1000 av 3000 ärende kom in under de första 3 dagarna vittnar om hög kvalitet och säkerhet i leveransen av vår egenutvecklade e-tjänst. Det innebär ju dessutom att ca 2000 vårdnadshavare har varit delaktiga i signeringsförfarandet.”

Denna unika e-tjänst bidrar till en väl fungerande skolverksamhet och att de administrativa uppgifterna behandlas på ett tryggt och effektivt sätt. Tillsammans med hög användarvänlighet samt säkerhet som inloggning med Bank-ID ger plattformen möjlighet för alla involverande att få ut och in rätt information i tid utöver smidigheten. Dessutom är det också i linje med många verksamheters hållbarhets – och miljömål att få ner pappersförbrukningen.

“Självklart ser vi att fler kommuner tar efter oss och planerar för en digital skolstart. Sett ur endast säkerhetsperspektivet så borde det inte vara ett alternativ att samla in personuppgifter på papper längre. Om vi dessutom ser till all den tid som tjänsten sparar för vårdnadshavare och personal så är det ingen tvekan. Inför nästa version så planerar vi dessutom att ha en integration till vårt skoladministrativa system på plats. Då ser vi hanteringen av uppgifterna som fulländad.” avslutar Ulf Wedberg vår pratstund med innan han ska vidare i ett annat möte som handlar om att kartlägga manuella arbetsprocesser som han vill omvandla till digitala. Arbetsinsatsen från skolans digitala utvecklingsledare Ann-Christine Demred Klinga har varit avgörande i utvecklingen.

Vi på Selfpoint tycker det är kul att höra hur våra kunder arbetar med vår plattform. Vi tackar Ulf Wedberg och Ystad Kommun för denna pratstund. Vill ni veta mer om hur vi kan erbjuda era verksamheter en trygg digital transformering eller veta mer om hur våra kunder arbetar med vår plattform?

Välkomna att kontakta kristian.lindsjo@selfpoint.se för mer information.

Bästa hälsningar,

Selfpoint Sverige AB