Säker digital videotjänst underlättar arbetet i Sveriges skolverksamheter

Under dessa utmanande tider har vi sett ett stort behov av en säker och pålitlig videotjänst som uppfyller Sveriges riktlinjer och lagar för säkra digitala videomöten. Efter att ha följt händelseförloppet i omvärlden noga tog vi fram en lösning för verksamheter som är i behov av en säker videotjänst enligt dem krav som ställs.

En av våra kunder som använder lösningen är Vellinge Lärcenter i Vellinge Kommun. Vi har pratat med Jessica Kareseit, skoladministratör på Vellinge Lärcenter och har fått en exklusiv inblick i hur videotjänsten underlättat kommunikationen mellan elever och lärare i deras skolverksamhet.

Vilken nytta och positiva effekter har videotjänsten medfört mellan lärare och elev?

“Framförallt nu under Coronapandemin när vi inte har haft elever på plats har vi ökat användandet tjänsten för digital handledning. Det som skiljer sig mellan den här tjänsten och andra digitala verktyg vi har är att lärarna bestämmer vilka tider som ska finnas tillgängliga för eleverna vilket ger dem bättre kontroll över sin arbetstid. Nya elever och andra utomstående som inte har tillgång till våra andra digitala verktyg har en enkel väg in, framförallt vid uppstarter och i kontakt med Studie- och yrkesvägledningen.”

Skulle ni rekommendera denna videotjänst till andra verksamheter som är i behov?

”Ja, det är ett bra sätt för både befintliga elever och allmänheten att boka in möten då det endast krävs inloggning med BankID.” säger Jessica Kareseit, skoladministratör på Vellinge Lärcenter.

Selfpoint är väl förberedda att förse Sverige med säkra webbaserade digitala möten.

Kontakta kristian.lindsjo@selfpoint.se eller fredrik.carlsson@selfpoint.se för mer information!

Bästa hälsningar,

Selfpoint Sverige AB