I Haninge Kommun pågår en hel del olika projekt som syftar till att digitalisera olika delar av kommunens verksamhet. En del av digitaliseringen består i att bygga e-tjänster i Selfpoints plattform.

Vi fick möjligheten att få en pratstund med Nina Ljung, projektledare i Haninge Kommun, som just nu leder arbetet med att ta fram nya e-tjänster för Södertörns överförmyndarnämnd i Selfpoint. Haninge Kommun ansvarar för den operativa överförmyndarverksamheten även för Huddinge, Botkyrka, Tyresö, Nynäshamn och Salems kommuner.

“Projektets helhetsuppdrag är att införa ett nytt verksamhetssystem för Södertörns överförmyndarnämnd. En del av projektet omfattar e-tjänsteutveckling med målsättning att införa åtminstone två nya e-tjänster som riktar sig till ställföreträdare som t.ex. gode män och förmyndare. I ett första steg arbetar vi nu med e-tjänsten där ställföreträdaren ska kunna redovisa årsräkning för sin/-a huvudman/-män.” säger Nina Ljung och fortsätter:

“Vi förväntar oss att etableringen av e-tjänsterna ska leda till flertalet positiva effekter, bl.a.;

· Minskad pappershantering och därmed minskad miljöbelastning

· Ökad kvalitet i redovisade uppgifter

· Sparad tid genom automatisk registrering via e-tjänsten

· Tid frigörs för andra arbetsuppgifter

· Användaren, ställföreträdaren, ska slippa att registrera redan kända uppgifter som t.ex. kontaktuppgifter om sina huvudmän. Lösningen är också tänkt att fungera som en form av kassabok där användaren successivt registrerar uppgifter över tid innan man slutligen skickar in fullständig årsräkning

· Snabbare uppföljning och återkoppling till ställföreträdare

I projektet deltar våra utvecklare Fredrik Sunding och Hampus Jarleborn. De bidrar med systemutveckling och konfiguration samt ger råd om hur Selfpoints plattform kan användas på bästa sätt.

”Vi tycker att den gemensamma projektplaneringen och dialogen mellan verksamheten och projektgruppen med utvecklare hos Selfpoint hittills har fungerat bra. Projektet drivs övergripande enligt traditionell vattenfallsmodell men för detta delprojekt så arbetar vi på förslag från Selfpoint enligt det agila arbetssättet på ett smidigt sätt med stöd av kommunens egna projektportal.” avslutar Nina Ljung med.

Det är ett stort nöje för oss att få vara en del av och bidra till en viktig samhällsutveckling. Vi riktar ett stort tack till Nina Ljung i Haninge Kommun för en fin pratstund och ser fram emot ett fortsatt samarbete i detta projekt och i kommande.

Bästa hälsningar,
Selfpoint Sverige AB