Tillgänglig fjärrvärmestatistik

När det gäller fjärrvärme så finns det ett lagkrav som säger att kunderna bland annat måste kunna följa sin förbrukning månadsvis. I Tranemo är det kommunen själv som äger alla fjärrvärmecentraler. Därför skapar Tranemo kommun nu en lättillgänglig tjänst i sin Selfpointplattform, där varje kund kan logga in och se sin förbrukningsstatistik under Mina sidor.

Diagram på surfplatta

E-samordnare Ingela Johansson är projektledare i ett projekt som syftar till att införa fler e-tjänster i Ulricehamn och Tranemo, bland annat genom att implementera Selfpoint som e-tjänsteplattform. Hon berättar att Tranemo kommun haft en diskussion om hur de bäst bemöter kravet om fjärrvärmeavläsning. Lösningen är att visa upp förbrukningen under Mina sidor genom att hämta uppgifterna ifrån systemet EDP Future, med hjälp av integrationsplattformen Teis.

Detta är Tranemos första tjänst som hämtar uppgifter från ett annat system in till Selfpoint. Teis används för att kommunen ska ha koll på sina integrationer och som en mjukare koppling mellan olika system så att de systemen inte ska vara så hårt knutna till varandra.

Flera vinster och användningsområden

I första hand skapas tjänsten för att på ett professionellt sätt uppfylla kravet på att informera kunderna om förbrukningen. Det finns dessutom flera positiva bieffekter av satsningen, som att kundsupporten frigör arbetstid för när de inte behöver plocka fram statistiken manuellt vid kundsamtal om förbrukning, utan kan hänvisa till webben istället. Tjänsten är även kundvänlig eftersom kunderna enkelt kan få sin information när de vill.

Projektet startar nu i höst, men på sikt vill kommunen bygga ut funktionaliteten och exempelvis visa avtal och fakturor, samt användas på andra områden så som vatten och renhållning.