Intervju med medborgare som använt en av våra e-tjänster för digital skolstart!

När vi levererar färdiga e-tjänster eller är med och skapar e-tjänster i kommuner eller i andra verksamheter har vi såklart alltid med tanken på hur slutanvändaren upplever e-tjänsten. Ett av målen med att ta fram nya digitala tjänster är att göra vardagen betydligt enklare för slutanvändaren. En slutanvändare kan vara en kund, en medborgare eller en kollega i den egna organisationen eller i företaget.

Vi har intervjuat en slutanvändare och det är en medborgare i Ystad Kommun som använt e-tjänsten för digital skolstart. Jonathan Burns är förälder till barn som går i skolan i Ystad Kommun och kom på så sätt i kontakt med denna e-tjänst som är byggd i Selfpoint.

“Systemet fungerade väldigt bra. Det är också bra att kommunen använder ett system som är intuitivt och enkelt att använda för föräldrar som annars är oroliga att de kommer göra fel när de ska registrera information om sina barn i olika utbildningsapplikationer.” säger Jonathan Burns, förälder i Ystad Kommun.

Tanken med e-tjänsten för digital skolstart är att det ska vara enkelt för föräldrarna i kommunen att registrera viktig information om sina barn till skolans personal.

“Det är skönt att vi som föräldrar inte längre ska fylla i papper då ett papper så lätt kommer på villovägar. Lärarna gav ju tidigare barnen papper som de ska transportera hem till föräldrarna och det fanns många sätt som ett sådant papper kunde komma bort. Enkelheten i den digitala tjänsten var den bästa delen av upplevelsen samt den positiva effekten av att veta med säkerhet att ansökan skickades korrekt ifylld samt att det kommer till skolan på ett säkert sätt.” fortsätter Jonathan Burns.

Som en sista fråga till Jonathan undrar vi om han tycker att andra kommuner i Sverige borde implementera samma digitala tillvägagångssätt och svarar:

“Absolut. Mycket lättare att använda den digitala versionen istället för att fylla i ett papper fysiskt.”

Är ni nästa kommun som står på tur att förenkla för era medborgare när det gäller detta?

Kontakta då jonas.pettersson@selfpoint.se eller fredrik.carlsson@selfpoint.se för mer information!

Bästa hälsningar,