Kristianstad Kommun visar upp sina e-tjänster

Kristianstad Kommun med egenutvecklade e-tjänster

Kristianstad Kommun har varit kund hos Selfpoint i flera år. De var faktiskt en av våra första kunder som valde att börja använda Selfpoints plattform som e-tjänsteplattform. 

I denna artikel kommer företrädare för Kristianstad Kommun berätta mer om kommunens digitaliseringsarbete där vår plattform är en viktigt komponent. Kristianstad Kommun är en av de kunder till Selfpoint som ligger i framkant gällande digitalisering och har utvecklat en rad e-tjänster som underlättar vardagen för både personal och medborgare i kommunen.

Kommunen har en egen utvecklarkompetens kring e-tjänsteplattformen och har i nuläget 115 egenutvecklade e-tjänster fördelade på både en extern plattform (medborgarna och företag) samt en intern plattform för medarbetarna. De hanterar årligen cirka 15 000 ärende via plattformen.

”Vi jobbar väldigt nära verksamheterna och i vissa fall har vi tillsammans gjort en processgenomlysning för att titta på hur vi med digitala lösningar kan hjälpa verksamheterna att jobba smartare och mer effektivt. De verksamheter som redan idag använder sig mycket av e-tjänster har ofta direktkontakt med utvecklarna. Vi har samordningsmöte varje vecka inom Digitalisering & IT-avdelningen där vi prioriterar vilka tjänster som ska utvecklas och om det är några problem med befintliga tjänster. Det viktiga för oss är att vi inte bygger e-tjänster för att lappa och laga icke fungerande arbetssätt utan ser till helheten.” säger Mikael Frick, projektledare i Kommunen. 

Med åren har Kristianstad Kommun ökat kunskapen och förståelsen för digitalisering samt e-tjänster både internt bland personalen och externt bland kommunmedborgarna vilket gjort att användandet av e-tjänster stadigt ökat. Detta har sakta men säkert medfört att E-tjänsterna är på väg att bli en standard och fortsätter: 

“Medborgarna kan nu hantera sina kontakter med kommunen på ett digitalt och lättillgängligt sätt. Internt för medarbetarna använder vi det till exempel för interna behov såsom att beställa gemensamma mappar och uppdatera sina lösenord. Vi har även börjat använda e-tjänsterna som ett verktyg att mata vår mjukvarurobot (RPA) med och kunna automatisera ärenden ännu mer. Funktionen Selfpoint Connect har också gett oss möjlighet att integrera mot andra system på ett bra sätt och därmed gett oss förutsättningar att bygga mer komplexa e-tjänster. Medborgare vill gärna kunna göra sina ärenden när och var det passar en själv. Vi ser även ökade kvalitetsvinster när verksamheterna får in ärende då all information finns med och uppgifter är verifierade via t ex skatteverket. Det är även ett bra verktyg att kunna förbättra verksamheternas arbetssätt och gå från analog till digital hantering. Ofta ser vi stora tidsvinster i hanteringen.”

Kristianstad Kommun och dess e-tjänster

Utöver vår plattform levererar Selfpoint också andra digitala tjänster som underlättar arbetet i Kristianstad Kommun. Vår lösenordsåterställningstjänst Reset Password gör det möjligt för personal i kommunen att återställa sina lösenord med sitt Bank-ID som sparar mycket tid i deras servicedesk. 

”Nästan all vår lösenordshantering sker numera via tjänsten och den är uppskattad av verksamheterna. Dom kan byta sina lösenord från vilken plattform dom vill när det själva passar dom. Det blir en avlastning för vår servicedesk som kan lägga sin tid på mer värdeskapande arbete. Snabba beräkningar visar på en tidsvinst på ca 400 timmar per år.”


Avslutande passar vi på att fråga Kristianstad Kommun om de kan rekommendera Selfpoint till andra kommuner som vill digitalisera sina E-tjänster och svarar: 

“Ja, plattformen är ett bra verktyg för att kunna jobba vidare med digitaliseringen i kommunen.”  

Vill ni veta mer om våra lösningar runt om i Sverige?

Kontakta kristian.lindsjo@selfpoint.se eller fredrik.carlsson@selfpoint.se

Bästa hälsningar,

Selfpoint Sverige AB