Rollfilter i processen

Transparens i all ära, men ibland ska inte alla kunna se eller komma åt allt. Kanske ska medborgaren inte kunna ändra i sitt ärende under handläggningen? Kanske bara vissa roller ska kunna skicka ärendet vidare till ett visst steg i processen? Därför är det bra att du kan sätta rollbehörigheter på kopplingarna när du bygger en process i Selfpoint. På så vis kan endast användare med dessa roller kan följa ärendet vidare. Men för att behörigheterna i processen ska bli rätt behöver du ibland kunna se helheten.

För att få en överblick över vilka delar av processen som olika roller är behöriga till så kan du använda ett rollfilter. Filtret visar tydligt vilka kopplingar som är aktiva för olika roller – det vill säga vilka delar av processen som rollen kan se och har åtkomst till. Då blir det enkelt att se vilka kopplingar du glömt sätta rollbehörighet på eller var det eventuellt blivit fel.

Standardroller

Om organisationens kopplingar oftast ska ha samma rollbehörighet så kan du ställa in detta i förhand så att du slipper att manuellt lägga till rollbehörigheten på varje nytt objekt. Alla nya objekt som skapas i processbyggaren blir då automatiskt tillgängliga enbart för den rollen/de rollerna. Om standardrollerna inte skulle vara aktuella för vissa objekt ändrar du bara rollbehörigheten för dessa objekt direkt inne i byggaren.

Information om hur du använder rollfiltret och ställer in standardroller hittar du på sidan 11-12 i manualen (version 1.3 till version 1.4).

Visar en process med alla tillstånd och kopplingar. Inget rollfilter aktiverat.

Ovan: Process utan aktiverat rollfilter

 

Process med aktiverat rollfilter. Visar de tillstånd och kopplingar som rollen medborgare ser.

Ovan: Process med rollfilter för rollen Medborgare