Vi har skaffat ett kundforum

Nu finns Selfpoints kundforum – en plats där våra kunder kan diskutera, fråga och inspirera varandra gällande arbetet med e-tjänster i Selfpointplattformen och kringliggande ämnen.

Många organisationer som arbetar med e-tjänster i Selfpoint har liknande behov och arbetssätt. Därför kan det vara gynnsamt att kunna hitta varandra, hjälpa och samarbeta med varandra. Av den anledningen har vi fått önskemål från våra kunder att skapa ett kundforum. Selfpoints kundforum är uppbyggt som ett traditionellt forum med kategorier där diskussionstrådar skapas av användarna.

Först med information om nyheter

Forumet modereras av såväl utvalda Selfpointkunder som anställda på Selfpoint, men diskussionerna sker främst mellan Selfpoints kunder. Selfpoint som företag kommer inte att aktivt gå in och svara på frågor i forumet. Däremot finns det en kategori om nya Selfpointversionen där vi kommer att ställa frågor, be om feedback eller informera kring Selfpoint 3 i utvecklingsfasen.

Supportärenden ska även fortsättningsvis skickas in via Jira och den information om Selfpointplattformen som kommer direkt från företaget, exempelvis manualen, finns i The Selfpoint Wiki. Vid övriga frågor till Selfpoint hänvisar vi till de vanliga kontaktvägarna; e-post och telefon.

Stängt för obehöriga

Forumet nås från vår webbsida, men det är stängt för utomstående och för att kunna skapa ett konto krävs en inbjudan. Inne i forumet finns en enkel användarguide som vi rekommenderar att man börjar med att läsa. Alla medlemmar finns också tillgängliga i en kontaktlista i forumet där deras titel, arbetsplats och kontaktuppgifter framgår.

Kontakta oss om du är kund och vill ha en inbjudan till Selfpoints kundforum.