Våra framgångsrika lösningar sprider sig snabbt till flera olika sektorer i samhället och vår personal jobbar hårt för att hitta nya lösningar som ger verksamheter ett smart och effektivt digitalt stöd. Här presenterar vi Nordvästra Skånes Renhållning AB, även kallat NSR AB, och det stöd vi förser verksamheten med. NSR AB arbetar med att skapa ett långsiktigt kretsloppsbaserat samhälle och att ta hand om avfall samt återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. Detta är något som vi på Selfpoint tycker är mycket viktigt för ett välfungerande samhälle. NSR AB har tillsammans med Hampus Jarleborn från Selfpoint tagit fram en lösning som effektiviserar verksamheten för både för personal och kunder. Denna lösning ger b.la. en effektiv överblick över hämtningar av grovsopor och mjukplast.

“Tanken med projektet är att skapa en yta där NSR:s kunder kan ta del av uppgifter angående sina abonnemang, och där man även har möjlighet att beställa utvalda tilläggstjänster. De tilläggstjänster man kan beställa är ”hämtning av grovsopor” och ”hämtning av mjukplast”. Dessa tjänster kan NSR:s kunder beställa kostnadsfritt 6 gånger om året. Därav har vi byggt in en funktion som håller koll på hur många tömningar varje kund har kvar. Både NSR och kunden kan då enkelt se hur många tömningar som finns kvar  för respektive anläggning. Kunden fyller i ett enklare formulär och den angivna informationen skickas direkt till NSR:s system för planering av sophämtning.” säger Hampus Jarleborn, utvecklare på Selfpoint.

NSR AB ser följande positiva effekter med denna lösning: 

– En utökad service till kunderna
– Kan göra sin beställning när det passar kunden
– Slipper sitta i telefonkö
– Kommer även bli en avlastning för vår kundservice 

Denna värdefulla digitaliseringslösning kan vi erbjuda till fler företag eller organisationer som känner ett behov av att digitalisera sin verksamhet på detta område. Vi kommer återkomma mer i detalj om lösningen när det pågående digitaliseringsprojektet är på plats.

Hjärtligt välkomna att kontakta jonas.pettersson@selfpoint.se eller fredrik.carlsson@selfpoint.se för mer information!

Bästa hälsningar,
Selfpoint Sverige AB