Vi digitaliserar Ystad!

Helgen är strax här och denna veckan är till ända som också inneburit skolstart för tusentals elever i vårt avlånga land.

Detta medför en hel del papper för vårdnadshavare som ska skrivas under. Det är till exempel medgivande om publicering av personuppgifter, behov av specialkost, adressuppgifter till anhöriga och andra viktiga administrativa uppgifter.
Det blir snabbt en hel del papperslappar som ska sorteras av skolpersonal och lärare samt transporteras fram och tillbaka till skolan av elever eller vårdnadshavare.

Eller så gör ni som Ystad Kommun och skapar en e-tjänst i Selfpoint som hanterar alla medgivande och all information som ska in i ett enda slag!

Denna smidiga e-tjänst kommer vi att återkomma till mer i detalj framöver. Stay tuned!

Är ni redan nu är intresserade av hur den fungerar så kontakta oss!

kristian.lindsjo@selfpoint.se eller fredrik.carlsson@selfpoint.se

Bästa hälsningar,

Selfpoint Sverige AB