top of page

Relief

Tjänsterna är framtagna i samråd med våra kommunkunder för att täcka de behov som finns i verksamheterna och erbjuds som en prenumerationstjänst utan bindningstid.

Dessa utökas kontinuerligt i enlighet med behov och önskemål från våra kommunkunder. Installering av Selfpoint Relief tar c:a en dag och tjänsterna är väl dokumenterade med pedagogiska videoguider och manualer.

Evakueringsplatser

Registrering av flyktingar och placering via boende. Kontroll över antalet dagar familjer stannar på evakueringsplatser och vilket boede familjer stannar på. Färdiga rapporter som kan användas bl.a. för återsökning.

Evakueringsplatser
Ankomstregistrering

Ankomstregistrering

Registrera en nyanländ familj och dess medlemmar. Samla in informationen som behövs och tilldela ett samordningsnummer.

Lokal och boendehantering

Matcha familjer mot lokaler och boenden i kommunen. Beroende på behov kan lokaler och boende matchar i vår bokningscentral. Få en lägesbild över boendestatus i kommunen i realtid.

Boendehantering
Tolkhantering

Tolkhantering

Beställ och hantera tolkar. Användning av tolkar kopplas till familjer/familjemedlemmar och rapporter för faktureringsunderlag kan skapas.

Översikt

Få en överblick i realtid över flyktingmottagandet i er kommun. Se belastningen på boende i kommunen, antalet mottagna familjer, tolkbehov m.m. i olika dashboards/nyckeltals-sidor.

Relief översikt
Relief rapport

Rapportering

Färdiga rapporter till andra myndigheter, bl.a. återsökning.

bottom of page