top of page

Skolstart i Knivsta kommun

"Mindre pappershantering vid skolstart"

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Varje skolstart innehåller spänning, förväntan, nervositet och kanske även lite oro och stress, både för skolbarn, skolpersonal och föräldrar. Men det är också mycket att fixa och få på plats. Bland annat en hel del grunduppgifter som skolan behöver få in från vårdnadshavarna, för att kunna ta hand om skolbarnen på bästa sätt. Det innebär ofta enorma mängder papper som ska delas ut, fyllas i och lämnas in för att registreras och förvaras – lappar om specialkost, anhöriguppgifter, regler för IT-miljön, samtycke för att delta på bilder med mera.
 

Digital inlämning
 

I Knivsta kommun är digitalisering ett prioriterat område och tillsammans med Selfpoint har kommunen nu utvecklat ett digitalt sätt att samla in grundläggande information vi skolstarten. Via ett digitalt formulär kan vårdnadshavare fylla i efterfrågad information inför varje nytt skolår. När föräldern har identifierat sig med BankID visas automatiskt de barn i skolålder som föräldern har vårdnad över. I formuläret väljer föräldern barn och anger vilken skola och vilken klass barnet går i. När det digitala formuläret skickas ser Selfpoints processmotor till att informationen går till den skola man har angett, där skoladministratören tar emot den. Varje skola ser enbart de ärenden som gäller deras egna elever. De har också möjlighet att sammanställa en rapport med information om skolans elever.

Just nu har Knivsta kommun en pilot av e-tjänsten ute på prov i en skola. Kommunens verksamhetsutvecklare Anette Ask berättar att tjänsten har bemötts av mycket positiv respons från vårdnadshavare och skolpersonal. Det har inkommit lite idéer och förslag, men ingen negativ respons alls. Till höstens skolstart ska e-tjänsten gå live på riktigt.

Digitaliseringens vinster för kommun och skola

Kommunen kommer att beräkna besparing i tid och kostnad i ett senare skede men redan nu vet man att satsningen kommer att spara på miljön samt personalens tid och därmed kostnad. Andra fördelar är att eleverna som redan har mycket att tänka på i samband med skolstart slipper komma ihåg att ta med sig och lämna papper. För vårdnadshavarnas del kan de enklare och snabbare fylla i informationen när det passar dem.

E-tjänsten för skolstart är början på Knivsta kommuns digital utveckling i skolvärlden. Kommunen ska även implementera en e-tjänst för skolskjuts och tittar på andra tjänster för att driva skolans digitalisering hela vägen.

bottom of page