top of page

Skoltjänster

Våra enkla och tillgängliga e-tjänster för grundskola och förskola förenklar kommunikationen mellan skola och vårdnadshavare.
Genom att digitalisera ansökningar och information blir det rätt från början,
med obligatoriska fält och en automatiserad process.
Och ni handlägger ärendet med bara några knapptryck!

Skolskjuts

Skolstart

 • Med tjänsten Skolskjuts är det lätt att samla in all information som behövs för ett beslut om
  skolskjuts för barn.
  Elev/vårdnadshavare ansöker
  om skolskjuts via ett digitalt formulär.
  Inloggning sker med e-legitimation och barnens
  uppgifter hämtas direkt från Skatteverket.

 • För varje barn finns folkbokföringsadress förifyllt,
  men det finns också möjlighet att ange alternativ
  adress för olika datum vid delad vårdnad.
  Det är enkelt att välja den skola som barnet går på,
  och tjänsten visar de erbjudande om skolskjuts som
  finns tillgängliga för barnet.

 • Handlägg ärendet direkt i Selfpoint eller koppla Skolskjutstjänsten till ett annat system,
  exempelvis Sokigo.

 • Vid skolstart behöver skolan få in en hel del information om sina elever, som specialkost, anhörigas kontaktuppgifter och samtycke för att delta på bilder. Med vår e-tjänst Skolstart fyller vårdnadshavare enkelt i efterfrågad information inför varje nytt skolår.

 • E-legitimation säkerställer att rätt person lämnar information om rätt barn. Skolstart visar automatiskt de barn i skolålder som den inloggade har vårdnadsansvar för.

 • Det finns också möjlighet att integrera Skolstart mot ett elevsystem för att automatiskt läsa ut elevens tillhörighet gällande skola, klass, årskurs.

 • Informationen går direkt till skoladministratören på den skola som eleven tillhör. Varje skola ser enbart de ärenden som gäller deras egna elever.

 • Slipp alla bortglömda och försvunna papper mellan skolan och hemmet! Med e-tjänsten
  Vaccinationsintyg skickar ni ut e-post till vårdnadshavarna när det är dags för vaccination,
  med länk till information och formulär i er
  Selfpointportal. Snabbt och lätt loggar vårdnads-
  havaren in med e-legitimation och fyller i vaccinationsmedgivandet samt den medföljande hälsodeklarationen.

Vaccinationsintyg

Kontakta oss

Intresserad av det du ser? Hör gärna av dig för mer info.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Tack för ditt intresse!

bottom of page