top of page

Vaccinationsmedgivande

"Förenklat vaccinationsmedgivande

med e-tjänst"

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Många kommuner, eller åtminstone skolorna, känner väl till alla de papper som ska fyllas i och skrivas

under i samband med vaccination av barn. Eftersom barnen är minderåriga krävs det medgivande från samtliga vårdnadshavare. Barn- och elevhälsan i Ystad vaccinerar enligt nationella barnvaccinationsprogrammet

vilket innebär en del vaccinationsuppföljningar i några årskurser, samt HPV-vaccin till flickor.

Kommunen har ca 6000 skolbarn och varje år ska ca 800 vaccinationsmedgivanden samlas in.

Tidigare skrev skolsköterskan ut en pappersblankett för vaccinationsmedgivande samt en medföljande hälsodeklaration. Blanketten delade lärarna ut till barnen som tog med dem hem till föräldrarna.

Där fyllde föräldrarna i hälsodeklarationen, skrev under blanketten och skickade tillbaka den till skolan via barnet. Men ca 30 % av blanketterna blev fel ifyllda, saknade någon vårdnadshavares underskrift eller försvann. Ofta tog det också lång tid för blanketten att hitta både hem till föräldrarna och tillbaka till skolan.

E-tjänst för digitaliserat medgivande

Ystads kommun har byggt och nyligen lanserat sin e-tjänst för vaccinationsmedgivande där hela processen digitaliserats. Information och länk till själva formuläret ligger på kommunens pedagogiska plattform.

Därifrån skickas e-post till vårdnadshavarna när det är dags för vaccination. Snabbt och lätt loggar vårdnadshavaren in med BankID och fyller i vaccinationsmedgivandet samt den medföljande hälsodeklarationen. När vårdnadshavaren loggar in med BankID plockar e-tjänsten fram de barn som finns registrerade på vårdnadshavaren i Skatteverket. Då är det bara att välja rätt barn och sen signera med sitt BankID. Om det finns flera vårdnadshavare så får även de meddelande om att signera det ifyllda formuläret online.

Kvalitetssäkring och minskad pappershantering

Tvingande fält i e-tjänsten och automatiska påminnelser ökar antalet inkomna medgivanden och säkerställer att ingen information saknas. Kommunen har också märkt att vårdnadshavare snabbare ger sitt medgivande när det sker digitalt och enkelt. Dessutom underlättar det enormt för separerade föräldrar som har gemensam vårdnad, då papper inte behöver skickas mellan hushåll.

Ungefär samtidigt har Ystads kommun utvecklat en e-tjänst för enbart hälsodeklaration.

Varje år delas ca 1000 st hälsodeklarationer ut till vårdnadshavare i kommunen, med liknande procedur som vaccinationsmedgivandet. E-tjänsterna fungerar i stort likadant förutom att vaccinationsmedgivandet har en specifik del för just vaccinationsmedgivande och en del för hälsodeklaration kopplad till vaccinationen.

Besparingar på 82 %

Efter införandet av e-tjänsten Vaccinationsmedgivande har Ystads kommun räknat på vinsterna.

Både i tid och pengar. Resultatet? Se och beundra:

  • Tid per ärende har gått från 21 min till 8 min

  • Kostnad per ärende har gått från 123 kr till 47 kr

  • Tid per år har gått från 236 tim till 90 tim

  • Kostnad per år har gått från 82 600 kr till 31 500 kr

Uträknat med hjälp av ekalkyl.se, ett uträkningsverktyg som är öppet för alla.

bottom of page