top of page

Göteborgs Energi

Göteborg Energi inför ett smidigare arbetssätt!

edvin-johansson-Mmjkm_ueuDM-unsplash.jpg

Göteborg Energi ägs av Göteborg stad och är starkt profilerat som göteborgarnas eget energibolag. De arbetar ständigt för ett hållbart Göteborg och tar ett stort miljöansvar med sina smarta system och energieffektiva lösningar.

Deras sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsvärderingar genomsyrar även bolagets interna arbete. De står nu inför en stor omställning med krav på att effektivisera verksamheten och få ner kostnaderna. En av strategierna för att jobba smartare är att digitalisera och automatisera arbetet.

År 2016 gjorde Göteborg Energi därför en upphandling med syfte att få bort så mycket pappersblanketter som möjligt när bolagets montörer och tekniker är ute och jobbar hos kunder. Det dåvarande arbetssättet var tidskrävande och all pappersanvändning stred mot bolagets miljötänk.

– Dels skulle man dela ut pappersblanketter, sedan vänta tills våra mättekniker kom tillbaka från kunden och därefter skulle våra administratörer manuellt registrera informationen i våra system, berättar Amrish Kubavat, projektledare på Göteborg Energi.

 

Foto: Göteborg Energi/Lo Birgersson

Det fanns också risk för missförstånd när administratörerna skulle tolka den handskrivna informationen på blanketterna och föra in den i de digitala systemen.

Vinnare av upphandlingen var Selfpoints digitala lösning för direktrapportering.

Selfpointlösningen

 

Med Selfpoints lösning effektiviseras arbetsflödet eftersom montörer och tekniker istället kan fylla i informationen direkt på plats ute hos kunden och skicka den rakt in i systemet via handdatorer eller smarta mobiler. Därmed kapas flera steg i arbetsprocessen. Arbetsledarna loggar sedan in i Selfpoint för att se vad som rapporterats in.

Dessutom bidrar Selfpoint till att man kan planera jobben på ett effektivare sätt. Via en karta kan arbetsledarna fördela jobben smartare mellan teknikerna ute på fältet.

Samarbetet med Selfpoint började redan efter sommaren 2016. Under arbetets gång har det körts mycket tester, finjusterats och samarbetats kring utvecklingen av systemet för att nå den bästa lösningen för just Göteborg Energi. Som så ofta i stora förändringsarbeten så har energibolaget stött på oro från sina medarbetare under processens gång, men de tycker att deras nya lösning är ett bra sätt att jobba på

och är i det stora hela mycket nöjda med sin Selfpoint-installation.

– Man kan säga att vi har påbörjat den stora förändringsresan för att hitta smartare sätt att jobba på. Vi kommer alltid jobba med förändringar. Med allt nytt upptäcker man att något annat i verksamheten också behöver förändras så att det hela ska hänga ihop. Än så länge använder vi bara Selfpoint internt. Vi har tankar på andra användningsområden också, men vi är inte där ännu, säger Amrish Kubavat.

bottom of page