Förbättrad kalenderfunktion

Selfpoint arbetar just nu med att förbättra möjligheten att spegla en Exchange-kalender i en e-tjänst. Med vår nya kalenderkomponent hämtar Selfpoint in din kalender från Exchange och visar upp de kalenderevent du har satt som ”Visa som ledig”. Dessa tider presenteras som bokningsbara, fram tills att någon bokat tiden via e-tjänsten. Då ändrar tiden status till ”Upptagen” i din Exchange-kalender och förvinner från e-tjänsten.

Den nya kalenderkomponenten kommer att fungera ungefär som BookSimple, men med bättre möjlighet att arbeta mot just Exchange-kalendrar, medan BookSimple fungerar bäst mot en kalender skapad i Selfpoint.

 

Bild av kalender med bokningsbara tider i en e-tjänst

Exempel på hur Exchangekalenderns bokningsfunktion kan se ut i en e-tjänst.