Vi samarbetar med TEIS!

Företaget Tieto har skapat integrationsprodukten TEIS som underlättar systemintegration. TEIS finns i 281 kommuner och har kopplingar mot en mängd vanliga system så som ekonomisystem, skolsystem, omsorgssystem, personalsystem, ärendesystem och tekniska system. TEIS kan därför leverera information mellan Selfpoint och verksamheten, samt utföra konvertering av data så att det passar för mottagande system. På så sätt är organisationer inte så hårt knutna till olika system och inte heller leverantörsberoende. TEIS kan även föra statistik, larma, återskapa händelser eller generera datalager.

Selfpoint och TEIS har ett samarbete som bland annat innebär att det finns färdiga moduler mellan systemen som bara behöver viss kundanpassning. E-tjänsterna i Selfpoint kan då skicka över ärenden till TEIS som översätter datan och skickar den vidare till rätt system. Selfpoint kan även ställa frågor till TEIS för att hämta ut data som till exempel personnummer kopplat till ett visst namn, hitta en elevs klass eller de lärare som undervisar i klassen. Om ett system ska bytas ut mot ett annat så kopplar TEIS ihop Selfpoint med det nya systemet, utan att e-tjänsterna i Selfpoint behöver ändras.

Fördelen med ett samarbete är att vi tillsammans har investerat i kopplingen mellan TEIS och Selfpoint. Det innebär att paketen är färdiga och testade. De kan levereras snabbare, med högre effektivitet och bättre kvalitet.