Tack för årets Selfpointdagar!

Premiären för Selfpointdagarna är över och vi kom tillbaka till kontoret med ett stort leende på läpparna. Det var så roligt att träffa alla, få höra era berättelser och idéer och umgås över god mat och ett utmanade boulespel.

Mathias och kristian håller i presentation på Selfpointdagarna 2018

Mathias och Kristian håller i diskussionen

Vi kan sammanfatta det såhär: Kristianstads kommun och Ystads kommun bjöd på inspirerande berättelser om sina digitaliseringsarbeten. Något som många av våra kommunkunder både kände igen sig i och inspirerades av. Göteborg Energi delade med sig av hur man effektivt använder Selfpoint i sitt interna arbete. Därmed tillförde de ett annat perspektiv och nya idéer på hur man kan effektivisera med hjälp av digitala verktyg.

Vår egen arkitekt Mathias gav en inblick i höstens nyheter gällande Selfpoint, vilket många var nyfikna på. Vår gästföreläsare Leadpoint bjöd på både inspiration, insikter och övningar för den digitala resan framåt och hur man får bäst resultat i ett förändringsarbete.

Det var speciellt roligt att få diskutera önskemål, frågor och framtid tillsammans med er och att se ert stora intresse för att nätverka och dela erfarenheter med varandra. Vi tackar för all input som vi definitivt kommer att följa upp!

Lite röster från deltagare och föredragshållare:

Lista över närvarande kunder

”Vi tyckte att det var väldigt bra organiserat. Det var också väldigt intressant att höra övriga kommuner och andra kunder berätta om sina arbeten med e-tjänster och hur långt dom kommit. Ger alltid lite nya idéer.” Mikael Frick, Kristianstads kommun.

”Jag tycker det var intressant och givande. Bra mix av folk och det kom upp en hel del intressanta frågor. Tiden var väl disponerad och det var väldigt bra att få ansikten på alla medarbetare som man bara pratat med över Skype.” Per-Erik Johansson, Göteborg Energi.

”Det var intressant att se och få höra kundperspektivet. Hur andra kommuner och kommunala bolag har genomfört samt planerar att genomföra digitaliseringsresan. Det var även intressant att se hur Selfpoint kan utformas enligt det egna verksamhetsbehovet och anpassas för effektivisering. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Selfpoint där vi tillsammans utvecklas och verksamhetsförankrar e-tjänsteplattformen inom Marks kommun.” Dimitar Capovski, Marks kommun.

Vi ses igen på Selfpointdagarna 2019!

Mingel på gården på Sankt Gertrud

Mingel på Sankt Gertrud under Selfpointdagarna 2018

För den som är intresserad av hur programmet såg ut 2018 så finns det här: Selfpointdagarna program